zakonnotarijat

ОРМ подготвува предлог за измени на законите за извршување и за нотаријат

Скопје/Охрид, 16. февруари 2017 (ОХРИДПРЕС) – Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ) формираше работна група чија задача ќе биде да состави предлог измени и дополнувања на Законот за нотаријат и на Законот за извршување.

Работната група е составена од искусни професионалци од бизнис секторот кои, сумирајќи ги искуствата и последиците од примената на некои спорни одредби од овие закони, ќе состават конкретен предлог, кој по консултација со Стопанските комори и останатите социјални паратнери во Економско-социјалниот совет, ќе биде меѓу првите предлози што ќе бидат доставени до новата Влада и Собранието на разгледување и усвојување.

– Со неколку спорни одредби во законите кои ја регулираат нотарската и извршителската дејност, кои стапија во сила од почетокот на оваа година, неправедно им е оневозможено на правниците кои работат во компаниите да ги застапуваат интересите на своите компании, затоа што со овие закони тоа право им беше ексклузивно дадено само на адвокатите. На ваков начин, не само што неоправдано се фаворизираат адвокатите, на сметка на правниците во компаниите, туку и директно се зголемуваат трошоците на компаниите што влијае на намалување на нивната конкурентност на пазарот, изјави претседателот на ОРМ, Ангел Димитров, напоменувајќи дека во организацијата веќе пристигнуваат информации од членки кои соочени со зголемување на трошоците заради ангажирање адвокати, се приморани да размислуваат и за отпуштање на вработени од нивните правни служби и покрај тоа што се работи за високостручни лица со положен правосуден испит и големо практично искуство.

Во ОРМ велат дека нееднаквиот третман на правниците во компаниите наспроти адвокатите претставува директна дискриминација која е наметната со споменатите законски акти, што само по себе го отвора прашањето за нивната уставност.

Експертите упатуваат и на тоа дека адвокатите според Законот за парничната постапка, но и според европското законодавство, не се и не можат да бидат единствено надлежни за обезбедување правна помош. Тие се само дел од единствената правна професија и имаат исто знаење и способности како и другите лица со завршен правен факултет и положен правосуден испит. Затоа адвокатите не можат да бидат фаворизирани во споредба со правниците, кои само заради тоа што се определиле професионално да работат во компаниите, не ги прави помалку квалификувани од адвокатите и тие да даваат соодветна правна помош.

Со спорните одредби од Законите за извршување и за нотаријат се укинува правото на компаниите непосредно и самостојно да го изберат наједноставниот и најефикасниот начин на правна заштита и застапување во постапки пред нотар или во извршната постапка. (Крај)

извор: ОхридПрес фото: архива