ЕКОЛОГИЈА Избор Охрид

Охрид ЅОЅ со предлог-проект за заштита на Студенчишкото Блато

Охрид, 2. февруари 2018 (ОХРИДПРЕС) – Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ со предлог-проект за заштита и туристичка валоризација на Студенчишко Блато го слави денешниот ден, 2-ри февруари, Денот на блатните еко системи.

– Секоја година, на 2 февруари се слави Светскиот ден на блатните екосистеми. Овогодинешната тема е Блатните екосистеми за одржлива урбана иднина, што повикува на препознавање на виталната улога што блатните екосистеми ја играат за урбаните средини. Годинава, а во духот на веќе тригодишната битка за заштита на Студенчишко Блато, Охрид ЅОЅ го објавува предлог-проектотза одржлив развој на Блатото со хармонизација на заштитата на неговата уникатна природа и негово ставање во функција на туризмот.Иако во идејна фаза веќе извесно време, предлог-проектот беше најпосле изработен од членовите на Иницијативата, а минатата недела му беше предаден на градоначалникот на Општина Охрид, проф. д-р. Јован Стојаноски и останати вработени од Општина Охрид, информираат од Охрид ЅОЅ.

Додаваат дека проектот се темели на два основни, и во урбаното планирање сосема занемарени, аспекти на Студенчишкото Блато:

1. Екосистемските услуги преку кои Блатото ја обезбедува благосостојбата на луѓето, од каде што произлегува неоходноста и ургентноста не само за негова заштита, туку и за ревитализација на деградираната површина, барем во проценетите 63,97 хектари според Интегрираната студија од 2012 година;
2. Искористување на Блатото во насока на туристичкиот развој на регионот што само по себе е уште една од екосистемскитеуслуги, а тоа е културолошката.

studenciskoblatolepi4-640x360Еко-системските услуги, едноставно кажано, се разбираат како економска добивка за општеството од процесите на екосистемите, потенцираат од Охрид ЅОЅ.

– Во случајот со Студенчишко Блато, тоа се функциите кои тоа ги врши како прочистувач на водите, заштитник од поплави, одржувач на биолошката разновидност, мрестилиште на риби, гнездилиште на птици, собирач на јаглероден диоксид, регулатор на микроклимата, место за рекреација итн. Големината на блатото гиодредува и неговата функција, квалитет и отпорност. Но, ако се изгубат, трошоците за надоместување на овие екосистемски услуги ќе бидат огромни и неподносливи за македонската економија, а некои нема воопштода може да се надоместат. Сето тоа на најголема штета на Охридското Езеро како природно богатство и доминантен туристички ресурс за Република Македонија. Со овој проект на Охрид ЅОЅ, локацијата на Студенчишкото Блато е замислена како музеј на отворено, место за интеракција со природата, за истражување на сопственото минато, едукација и јакнење на свеста за виталната важност на зачуваните екосистеми, за нераскинливата врска меѓу квалитетот на нашите животи и здравата животна средина,ново место за рекреација. За валоризација на Блатото како туристички производ, проектот нуди изобилство на идеи за уредување на просторот без негова деградација. Така, Студенчишко Блато би се развило во туристичка атракција од нов вид, но и проширена со Билјанините извори и ранохристијанската базилика. Исто така, проектот нуди и краток акциски план за организирано остварување на понудениот концепт, а понудени се и идеи за почетно финансирање и обезбедување на финансиска одржливост на проектот, за што е нужнасеопфатна и стручна имплементација и посветеност, додаваат од Граѓанската иницијатива.

studenciskoblatoОвој проект е всушност последната од многуте активности на Охрид ЅОЅ за спас на Студенчишко Блато.

– Сè почна со: Блатото е срце на езерото како слоган – отпор кон измените на ГУП за Охрид на почетокот на 2015 година со што се предлагаше подрачјето на Блатото да биде претворено во градежна парцела за „елитна населба“. Конечно, дури после 2 години континуирани активности и непопустливост од наша страна, пролетта 2017 година, оваа идеја беше напуштена. Денес, скоро една година подоцна, Студенчишко Блато сè уште го чека својот одамна заслужен статус. Воедно, Охрид ЅОЅ се насочи и кон забрзување на процесот за номинација на Студенчишко Блато и Охридско Езеро за воден систем од меѓународна важност според Рамсарската конвенција, на чијашто шедоу листа (shadow list) односно во status quo, Езерото се наоѓа со децении. Охрид ЅОЅ активно започна да работи на ова уште во 2016 година, а во ноември 2017 година поднесовме и иницијатива до Националниот Рамсарски Комитет, Министерството за животна средина и просторно планирање и Премиерот на Република Македонија со барање за трајна заштита на ова национално природно богатство. Во меѓувреме, претставниците на Охрид ЅОЅ учестуваа на две последователни конференции на Друштвото на истражувачите на блатните екосистеми, во 2016 и 2017 година, публикуваа еден научен труд, придонесоа и со поглавје за Студенчишкото Блато во книга која IUCN годинава треба да ја објави, а учествуваа со свое излагање и на 41 седница на Комитетот за светско наследство во Краков, Полска каде што пред светската јавност ги предочија опасностите со кои се соочува регионот, директно посочувајќи на Студенчишкото Блато и повикаа на активно вклучување од сите страни за негова трајна заштита. Годинава, од 30-ти април до 4-ти мај Охрид ќе биде домаќин на 13-тата Европска конференција на Друштвото на научници од областа на блатните екосистемичиешто остварување исто така го потпомогна Охрид ЅОЅ, а која во Охрид ќе донесе десетици најеминентни научници од оваа област. Затоа, на овој ден на блатните екосистеми, неопходно е да се потсетиме дека сите сме повикани и одговорни да преземеме чекориза зачувување, обнова и заштита на урбаните блатни системи. Единствен таков, на нашиот брег на Охридското Езеро, е Студенчишко Блато! Да му дозволиме да живее бидејќи со примена на современите технологии, атрактивни промотивни алатки и социјалните медиуми, како и интегрирање на Блатото во осмислено патување низ природата на охридско-преспанскиот регион, Студенчишко Блато може да одигра клучна улога во ребрендирање на Охрид како туристичко место свесно за својата вредност и одговорно кон својата иднина, стои во дописот до медиумите од Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ. (Крај)

извор: Охрид ЅОЅ фото: архива