Избор Локална самоуправа

Општина Охрид: Распоред на собири на граѓани во урбани единици

Охрид, 8. февруари 2018 (ОХРИДПРЕС) – Општина Охрид го објави распоредот на собири на граѓани во урбаните единици.

Ги Запознаваме Ретките Болести

1. Собирот на граѓани ќе се одржи на 05.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на општина Охрид, сала 1, за жителите на урбана заедница 1 – „Стар Град“. Собирот на граѓани ќе се одржи на 05.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид, сала 1 за жители на урбана заедница 2 – „Центар“.

2. Собирот на граѓани ќе се одржи на 06.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во ОУ „Св.Климент Охридски“, Даљан за жителите на урбана заедница 4 – „Воска“. Собирот на граѓани ќе се одржи на 06.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид, сала 1 за жители на урбана заедница 3 – „Кошишта“.

3. Собирот на граѓани ќе се одржи на 08.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на општина Охрид, сала 1  за жителите на урбана заедница 5 – „Лескајца“. Собирот на граѓани ќе се одржи на 08.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид, сала 1 за жителите на урбана заедница 7 – „7-ми Ноември“.

4. Собирот на граѓани ќе се одржи на 09.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на општина Охрид, сала 1 за жителите на урбана заедница 9 – „8-ми Септември“. Собирот на граѓани ќе се одржи на 09.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид, сала 1  за жителите на урбана заедница 13 – „Железничка“.

5. Собирот на граѓани ќе се одржи на 12.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на општина Охрид, сала 1 за жителите на урбана заедница 6 – „Даме Груев“. Собирот на граѓани ќе се одржи на 12.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во ОУ „Христо Узунов“ за жителите на урбана заедница 10 – „Горна Влашка Маала“.

6. Собирот на граѓани ќе се одржи на 13.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на ОУ „Христо Узунов“ за жителите на урбана заедница 12 – „Гоце Делчев“ и жителите на месна заедница Рамне. Собирот на граѓани ќе се одржи на 13.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на домот на УЗ „Радојца Новичиќ“ на улицата „Радојца Новичиќ“ за жителите на урбана заедница 14 – „Радојца Новичиќ“.

7. Собирот на граѓани ќе се одржи на 16.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата ОУ „Христо Узунов“ за жителите на урбана заедница 11 – „Видобишта“. Собирот на граѓани ќе се одржи на 16.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 15 – „15-ти Корпус“.

8. Собирот на граѓани ќе се одржи на 19.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на ОУ „Григор Прличев“ во Рача, за жителите на урбана заедница 16 – „Рача“ и жителите на месна заедница Велестово, село Велестово. Собирот на граѓани ќе се одржи на 19.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жителите на урбана заедница 8 – „Билјанини Извори“.

 На линковите подолу сите заинтересирани можат да го погледнат комплетниот Дневен ред на собирите:

  1. http://www.ohrid.gov.mk/pdf/Собир_урбани_заедници_2018/УЗ%201%20и%20УЗ%202%20%20СООПШТЕНИЕ%20СОБИРИ%20НА%20ГРАЃАНИ%202018.pdf
  1. http://www.ohrid.gov.mk/pdf/Собир_урбани_заедници_2018/УЗ%203%20и%20УЗ%204СООПШТЕНИЕ%20СОБИРИ%20НА%20ГРАЃАНИ%20%202018.pdf
  1. http://www.ohrid.gov.mk/pdf/Собир_урбани_заедници_2018/УЗ%205%20%20УЗ%207%20СООПШТЕНИЕ%20СОБИРИ%20НА%20ГРАЃАНИ%20%20%202018.pdf
  1. http://www.ohrid.gov.mk/pdf/Собир_урбани_заедници_2018/УЗ%209%20УЗ%2013%20СООПШТЕНИЕ%20СОБИРИ%20НА%20ГРАЃАНИ%20%20%202018.pdf
  1. http://www.ohrid.gov.mk/pdf/Собир_урбани_заедници_2018/УЗ%206%20УЗ%2010%20СООПШТЕНИЕ%20СОБИРИ%20НА%20ГРАЃАНИ%20%202018.pdf
  1. http://www.ohrid.gov.mk/pdf/Собир_урбани_заедници_2018/УЗ%2012%20и%20МЗ%20Рамне%20УЗ%2014%20СООПШТЕНИЕ%20СОБИРИ%20НА%20ГРАЃАНИ%20УЗ1%20УЗ2%20%202018.pdf
  1. http://www.ohrid.gov.mk/pdf/Собир_урбани_заедници_2018/УЗ%2011%20УЗ%2015%20СООПШТЕНИЕ%20СОБИРИ%20НА%20ГРАЃАНИ%20%20%202018.pdf
  1. http://www.ohrid.gov.mk/pdf/Собир_урбани_заедници_2018/УЗ%2016%20УЗ%208%20МЗ%20Велестово%20СООПШТЕНИЕ%20СОБИРИ%20НА%20ГРАЃАНИ%20%20%202018.pdf

извор: Општина Охрид фото: архива