ЕКОЛОГИЈА Избор Локална самоуправа Охрид

Средба во Поградец за подготовката на новиот план за сливот на Охридското Езеро

Охрид/Поградец, 11. септември 2018 (ОХРИДПРЕС) – Денеска во Поградец, Албанија во рамките на Дримскиот процес се одржува состанок околу подготовката на заедничкиот менаџмент План за сливот на Охридското езеро.

Присуствуваат градоначалниците на Охрид и Поградец, проф. д-р Јован Стојаноски и Едуард Капри, како и Дејан Пановски, национален координатор на ГЕФ Дримскиот проект.

Кон средината на мај во Охрид беше презентиран веќе изработениот почетен извештај за изработка на планот за управување со сливот и беа посочени принципите и чекорите за изработка на самиот План за управување.

– Заеднички, интегрален План за управување со сливот е алката што ни недостасуваше во заштитата и управувањето со Охридско Езеро. Овој план заедно со прекуграничната дијагностичка анализа на Дримскиот Басен и Стратешкиот акционен план се основата за поставување на надеж за зачувување на вредностите и за креирање на одржливата иднината во регионот. Тоа е впрочем нашата мисија и цел кон која тежнееме, потенцира Пановски.

sredba pogradec 2Токму изготвувањето на планот за управување со сливот на Охридското езеро, како алка која недостасува беше потенциран и на Петтата Конференција на заинтересираните страни за управување со Дримскиот басен, што во месец ноември минатата година се одржа во Подгорица, Црна Гора.

Со овие чекори кои се превземаат, се реализира компонента која е од голема важност за управувањето со ресурсите со кои располага поширокиот регион на Охридското езеро.

Изработката на Планот за управување со сливот на Охридско Езеро е финансирана во рамите на ГЕФ Дримскиот Проект и е една од клучните активности во програмата за мерки за заштита и управување во басенот. Изработката е предвидено да трае 18 месеци и да резултира со Финален и усвоен План за управување со сливот на Охридско Езеро согласно Европската рамковна директива за води. (Крај)

извор: ОхридПрес фото: Дејан Пановски