Локална самоуправа

ИЗБОР НА УРЕДНИКОТ Локална самоуправа Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 2. декември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Охрид и годинава достојно ќе го одбележи празникот Св. Климент Охридски – Патрон на градот. Во вторник на 5-ти декември 2023 година, во големата повеќе...
Избор Локална самоуправа
Охрид, 1. декември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Советот за развој на Југозападниот плански регион (ЈЗПР) денеска во просториите на општина Охрид ја одржа 10. Седница со која заседаваше повеќе...
Избор Локална самоуправа
Охрид, 1. декември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Советот на општина Охрид на седницата одржана на 30-ти ноември 2023 година ги донесе нацрт програмите и нацрт буџетот за 2024 година. – Се повеќе...
Избор Локална самоуправа Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 30. ноември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Советниците во општинскиот совет, денеска ја одржаа триесет и петтата седница. На дневен ред беа осумдесет и пет точки. Најнапред се расправаше за повеќе...
Избор Локална самоуправа Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 30. ноември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Советот на Општина Охрид на денешната 35. седница ја изгласа Нацрт-програмата на Територијалната противпожарна единица (ТППЕ) од Охрид за 2024 година. повеќе...
Избор Локална самоуправа
Охрид, 30. ноември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Општина Охрид ја објави брошурата „Две години промени“ во која се поместени информации за проектите и активностите реализирани во двегодишниот мандат повеќе...
Избор Локална самоуправа Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 30. ноември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина повеќе...
Избор Локална самоуправа Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 29. ноември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина повеќе...
Избор Локална самоуправа
Охрид, 28. ноември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животна средина („Сл. весник на РМ“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, повеќе...
Избор Локална самоуправа Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 24. ноември 2023 (ОХРИДПРЕС) – Принципот на отвореност и транспарентност се главните темели на кои се заснова функционирањето на една општина и се клучен фактор за одговорно повеќе...