ОБРАЗОВАНИЕ

Избор Македонија ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Скопје, 1. април 2020 (ОХРИДПРЕС) – Доколку ситуацијата не дозволува учениците да се вратат во училниците до крајот на тековната наставна година, завршните сумативни оценки ќе бидат повеќе...
COVID-19 Избор ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 31. март 2020 (ОХРИДПРЕС) – Согласно препораките на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, оценувањето на учениците при реализацијата на наставата повеќе...
Избор ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Скопје, 30. март 2020 (ОХРИДПРЕС) – Министерството за образование и наука денеска објави Конкурс за прием на ученици во 18 јавни ученички домови во учебната 2020/2021, во кои учениците од повеќе...
COVID-19 Здравје Избор ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Oхрид, 27. март 2020 (ОХРИДПРЕС) – Поради сериозноста на состојбата со Коронавирусот, потврди за родители за грижа на дете до 10 годишна возраст ќе се издаваат само по електронски пат. повеќе...
Избор ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 26. март 2020 (ОХРИДПРЕС) – Од OЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ од  Охрид ги известуваат учениците од завршните години дека согласно насоките од Министерството за образование и наука, повеќе...
Избор ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 25. март 2020 (ОХРИДПРЕС) – На 8-та седница на Наставно научниот совет при Факултетот за туризам и угостителство (ФТУ) се донесе одлука наставата за студентите да се изведува преку повеќе...
COVID-19 Здравје ИЗБОР НА УРЕДНИКОТ ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Скопје, 24. март 2020 (ОХРИДПРЕС) – Владата на 26-та седница донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за основното образование за реализација и организација на наставата во повеќе...
ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Ве информирам дека ставам во употреба една платформа која може да ја користите за припрема и проверка на вашето знаење за полагање на матурскиот испит по предметот Социологија. Платформата се повеќе...
COVID-19 Здравје Избор ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 20. март 2020 (ОХРИДПРЕС) – Ширењето на вирусот Covid 19 го доведе целиот свет во една тешка состојба, за која неизвесно е до кога ќе трае и како ќе се одвива работата во сите сфери повеќе...
Избор Локална самоуправа ОБРАЗОВАНИЕ Охрид ТОП ВЕСТИ
Охрид, 17. март 2020 (ОХРИДПРЕС) – Согласно актуелната состојба со Корона вирусот Ковид-19 и поради прекинот на воспитно-образовниот процес, охридската Локална самоуправа даде иницијатива и повеќе...